Šikanovanie občanov Slovenska testovaním na C-19.

10. novembra 2020, nino16, Nezaradené

Absurdné a nezmyselné testovanie na C-19, na ktoré  sa museli dobrovoľne na silu zúčastniť v podstate všetci občania Slovenska a zamestnanci firiem, ak nechceli prísť o zamestnanie. Ak by sa odmietli dať otestovať / zamestnanci firiem / pravdepodobne by prišli o prácu. Seniori, resp. 62 + a ďalšie výnimky z testovania, ktoré stanovil UVZ, boli podmienené domácou karanténou, ktorá vlastne obmedzila slobodu pohybu ap. Samotné testovanie nevyriešilo nič – ak bol niekto na teste negatívny, na druhý deň, alebo ďalšie dni, už môže byť pozitívny a naopak a nemusel by o tom ani vedieť.

Samotný priebeh testovanie, bolo totálne fiasko, ale hlavne absurdný nezmysel. Nikto z testovaných sa nedozvedel, kto vlastne bol ten pracovný tým, ktorý robil testovanie, kto boli vlastne tí ľudia, ktorí to všetko riadili , akú majú odbornú spôsobilosť na odber vzoriek , spracovanie osobných údajov občana, kto vlastne robil vlastný výter , či má tá ktorá osoba certifikát na takéto úkony ap. Meno lekára sa nikto nedozvedel. Po skončení testovanie, každý testovaný dostal akýsi certifikát v zalepenej obálke o tom, či je pozitívny alebo negatívny. Tento certifikát je vlastne absolútny neplatný doklad, kde testovaný ani nevie kto ho vlastne testoval. V dolnej časti je len nečitateľný podpis, o ktorom ani neviete, komu vlastne patrí. Meno lekára a príslušné razítko , tam nie je.

Každé  vyšetrenie u lekára / všeobecný, alebo odborný lekár /, sa pod svoju správu do zdravotného záznamu podpisuje aj s jeho razítkom. Na tzv. certifikáte, ktorý dostane každý otestovaný , je len nečitateľný podpis. Ak by sa občan na tieto skutočnosti pýtal. Zavolajú ochranku a ten každého vyvedie von z miestnosti. Ak by sa tieto údaje testovaný pýtal hneď na začiatku pred testovaním, nedostane žiadnu odpoveď, všetko sa zatají. Pýtate sa , odkiaľ to všetko viem? Osobná skúsenosť. Keď mi odmietli povedať požadované informácie, zavolali policajta a prinútil ma opustiť miestnosť, ak sa nechcem dať otestovať. Odmietol som sa dať otestovať a nedám sa otestovať. Riziko nákazy a kde ani neviete , kto vlastne robí tento odber vzorky , je vysoký.

Odborníci /právnici / jednoznačne tvrdia : nútené testovanie , ako aj nedobrovoľná karanténa, je  protiústavná, protizákonná , tak ako je protiústavné niekoho nútiť nosiť rúško na tvári. Žiadny zákon to neukladá.